Závodní péče

 

- Akreditované pracoviště

 

- Mezi naše klienty patří:

 

  AC Sparta Praha, HC Sparta Praha, Pražská Teplárenská, Orco group,

 

  G4S, Porsche, M3000, Charouz group a.s.

 

 

 Prohlídka obsahuje:        - Odebrání anamnézy

 

                                          - Celkové fyzikální vyšetření

 

                                          -  Základní oční vyšetření

 

                                          -  Základní vyšetření sluchu

 

                                          -  Základní neurologické vyšetření

 

                                          -  Laboratorní vyšetření:

 

                                              orientační vyšetření chemického složení moče,

 

                                              další biochemické vyš. podle druhu a nálezu onemocnění

 

                                          -  Antropometrické hodnoty: výška, váha, % tuku , BMI

 

                                         -  Vitální kapacita plic

 

                                         -  EKG vyšetření: klidová křivka

 

 

Lékařskými prohlídkami závodní preventivní péče se rozumí následující prohlídky:

 

 

 

1) Vstupní prohlídka

 

Vstupní prohlídka dle zákona č. 373/2011 Sb., Zákon o specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 79/2013 Sb., Vyhláška o pracovnělékařských službách

a některých druzích posudkové péče).

 

 

2) Výstupní prohlídka

 

 

3) Periodická prohlídka

 

 

4) Mimořádná prohlídka

 

 

5) Managerská prohlídka

 

 

Obsahem testu jsou tato vyšetření:

 

- Komplexní vyšetření tělovýchovným lékařem

 

- Komplexní sportovní test: sledování fyziologických klidových

 

   parametrů a jejich změny a reakce organizmu na zátěž

 

- Stanovení VO2 max a dalších hodnot při analýze vdechovaného

 

   a vydechovaného vzduchu, stanovení schopnosti organismu

 

   přijímat kyslík (toto vyšetření neobsahuje manager test základní)

 

- Silový test: určuje maximální silové schopnosti organismu

 

- Antropologické vyšetření, složení těla, stanovení podkožního tuku, BMI

 

- Biochemická vyšetření jsou stanovena podle věku pacienta,

 

   pohlaví, aktuálního zdravotního stavu a přání pacienta.

 

-  Zhodnocení všech provedených sportovních testů. Biochemických

 

   vyšetření s doporučením dalšího pohybového a stravovacího režimu

 

-  V případě patologických nálezů budou provedena další nezbytná

 

   klinická a biochemická vyšetření s účastí veřejného zdravotního pojištění

 

 

CELKOVÁ CENA ZÁKLADNÍHO MANAGERSKÉHO TESTU                  1590,-

 

CELKOVÁ CENA KOMPLEXNÍHO MANAGERSKÉHO TESTU                1990,-

 

 

 

Očkování               - Vaxigrip (chřipka)

 

                              - Twinrix (žloutenka A, B)

 

                              - FSME (klíšťová encefalitída)

 

 

Odběry krve          - individuální

 

Kontakt:

Partyzánská 7

Praha 7

170 00

tel: +420 266 753 525

recepce@sportmedcz.eu