Interní ambulance nabízí svým pacientům

 

Komplexní odborné vyšetření

 

 - srdeční a cévní systém

 

 - zažívací sysém

 

 - pohybový systém

 

 - žlázy s vnitřní sekrecí

 

 - vylučovací sytém

 

V případě potřeby interní vyšetření doplníme vhodně zvolenou zobrazovací metodou

a laboratorním vyšetřením.

 

 

 

Provádíme

 

 - 24 hod. monitorování krevního tlaku (TK Holter)

 

 - Zátěžové EKG (ergometrie)

 

 - Předoperační vyšetření

 

Kontakt:

Partyzánská 7

Praha 7

170 00

tel: +420 266 753 525

recepce@sportmedcz.eu