SPORTMED má uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami na poskytování léčebně-preventivní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Následující ceník udává ceny služeb poskytovaných v našem zařízení na vyžádání. Přímá platba neobsahuje výkony hrazené zdravotní pojišťovnou, pokud jsou tyto nutné k uzavření tělovýchovné prohlídky.

 

Funkční zátěžová laboratoř

 

   Komplexní vyšetření tělovýchovným lékařem  .................….....................

 

   Zátěžové EKG /PEKG/ ............................................................................

 

   EKG  - klidová křivka .............................................................................

 

   Samostatná analýza plynu (VO2 MAX) ………….................…......................

 

   Celková sportovní prohlídka včetně PEKG a spiroergometrie  ...................

 

 

 

Sportovní prohlídky obsahují jízdu na ergometru (kolo, běhací pás).

 

Podmínkou k tomuto vyšetření je čistá sportovní obuv a sportovní oblečení.

 

Je možnost osprchování - ručník a mýdlo vlastní.

 

Při opakovaných a hromadných vyšetřeních poskytujeme slevy.

 

 

 

Ambulantní lékař

 

   Biochemická vyšetření  …...……………………….....….....…  dle ceníku Synlab czech s.r.o.

 

   Cílené vyšetření lékařem .....................…................................................

 

   Kontrolní vyšetření lékařem ..................…...............................................

 

   CRP …………………….……...........................…................................................

 

   Vyžádané potvrzení, zpráva, výpis ……………………….......…..........................

 

   Vůdce plavidla ……………………………………………….......…...................................

 

   Automobilová licence ………………………………………….......................................

 

   Potvrzení zbrojního pasu ………………………………………...............................…..

 

   Potvrzení UCLL - letecké průkazy ...........................................................

 

   Řidičský průkaz: - registrovaní pacienti……………………………………...............….

 

                            - neregistrovaní pacienti (nutný výpis od PL) …………........

 

   Potravinářský průkaz registrovaní pacienti ………………….............................

 

   Pracovně lékařská prohlídka (závodní)

                              neregistrovaní pacienti nutný výpis od PL .....................

 

   Holterovo monitorování krevního tlaku během 24. hodin ……………...…..........

 

   Odlehčená sádra - ruka …………………………...……………….……...........................

 

                             - noha …………………………..…...…………….............................

 

   Dlaha ...................................................................................................

 

 

 

Rehabilitace

 

   Laser 1x  .....................….......................................................................

 

   Mobilizace, manipulace kloubů, páteře – 1 segment ................................

 

   Cvičení na neuromuskulárním podkladě /McKenzie/  ................................

 

   Reflexní masáž 20 min.  ........................................................................

 

   Masáž celková 50 min.   ........................................................................

 

   Masáž segmentu 20 min.  …………….............………….......…..........................

 

 

 

 CENÍK VYŽÁDANÝCH SLUŽEB V Kč PLATNÝ OD 01. 01. 2018

 

 tel: +420 266 753 525, +420 220 515 868

 

790,-

 

590,-

 

150,-

 

1190,-

 

1990,-

700,-

 

500,-

 

100,-

 

300,-

 

790,-

 

790,-

 

790,-

 

890,-

 

400,-

 

790,-

 

400,-

 

 

500,-

 

350,-

 

500,-

 

800,-

 

300,-

 

 

 

 

 

200,-

 

300,-

 

600,-

 

300,-

 

600,-

 

300,-

 

Partyzánská 7

Praha 7

170 00

tel: +420 266 753 525

recepce@sportmedcz.eu