SPORTMED má uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami na poskytování léčebně-preventivní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Následující ceník udává ceny služeb poskytovaných v našem zařízení na vyžádání. Přímá platba neobsahuje výkony hrazené zdravotní pojišťovnou, pokud jsou tyto nutné k uzavření tělovýchovné prohlídky.

 

 

Funkční zátěžová laboratoř

 

   Komplexní vyšetření tělovýchovným lékařem  .................….....................

 

   Komplexní vyšetření tělovýchovným lékařem včetně zátěžového EKG .....

 

   EKG - klidová křivka ..............................................................................

 

   Samostatná analýza plynu (VO2 MAX) ...................................................

 

   Celková sportovní prohlídka včetně spiroergometrie  ...............................

 

   Komplexní vyšetření In Body ..................................................................

 

   Základní vyšetření In Body .....................................................................

 

   Celková masáž (1 hodina)  ....................................................................

 

 

 

K vyšetření je nutno dodat výpis ze zdravotní dokumentace od praktického lékaře.

 

Sportovní prohlídky obsahují jízdu na ergometru (kolo, běhací pás).

 

Podmínkou k tomuto vyšetření je čistá sportovní obuv a sportovní oblečení.

 

Je možnost osprchování - ručník a mýdlo vlastní.

 

Při opakovaných a hromadných vyšetřeních poskytujeme slevy.

 

 

 

Ambulantní lékař

 

   Biochemická vyšetření  ......................................................  dle ceníku AeskuLab

 

   CRP …………………….……...........................…................................................

 

   Pojistná událost ……………………….......…......................................................

 

   Vyžádané potvrzení, zpráva, výpis ……………………….......…..........................

 

   Vůdce plavidla .......................................................................................

 

   Automobilová licence .............................................................................

 

   Potvrzení zbrojního pasu ........................................................................

 

   Potvrzení ÚCL - letecké průkazy ...........................................................

 

   Řidičský průkaz: - registrovaní pacienti  .................................................

 

                             - neregistrovaní pacienti (nutný výpis od PL) ................

 

   Potravinářský průkaz registrovaní pacienti ………………….............................

 

   Pracovně lékařská prohlídka (závodní)

                              neregistrovaní pacienti nutný výpis od PL ....................

 

   Holterovo monitorování krevního tlaku během 24. hodin ……………...…........

 

   Laser terapie 1x  .................…................................................................

 

 

 

 

CENÍK VYŽÁDANÝCH SLUŽEB V Kč PLATNÝ OD 1. 1. 2024

 

 Individuální ceny pro kluby.

 

 tel: +420 220 515 868, +420 739 712 927

 

1100,-

 

1600,-

 

300,-

 

1700,-

 

2400,-

 

500,-

 

300,-

 

1000,-

200,-

 

500,-

 

400,-

 

1600,-

 

1600,-

 

900,-

 

1800,-

 

500,-

 

890,-

 

500,-

 

 

600,-

 

490,-

 

250,-

 

Kontakt:

Partyzánská 7

Praha 7

170 00

tel: +420 220 515 868

      +420 739 712 927

recepce@sportmedcz.eu